Covid-19

Vi förstår att du som medlem kan känna oro kring det rådande läget i Sverige och omvärlden och din hälsa är vår första prioritet. Vi är trygga i den produkt vi erbjuder dig och Din hälsa, att stärka kropp, sinne och ditt immunförsvar är vårt huvudfokus i hela vår verksamhet. Vi följer utvecklingen av smittspridningen av Covid-19 via myndigheterna och tar deras rekommendationer på största allvar.

Utifrån den information som finns tillgänglig just nu håller vi öppet med en rad åtgärder och vi fortsätter att fokusera på att skapa en trygg och hygienisk träningsmiljö - precis som vanligt.

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om den fortsatta utvecklingen och är redo att sätta in ytterligare åtgärder om situationen skulle förändras.


Våra åtgärder gällande Covid-19 är omfattar bl.a. följande:

 • Starkt begränsat besöksantal samtidigt på gymmet. 
  Vi följer de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten för att reducera trängseln. Våra begränsningar görs utifrån ett genomsnitt om minst 20 kvadratmeter yta per besökare. 

 • Det är obligatoriskt att medföra sprayflaska och noga göra rent redskap, maskiner och utrustning. 

 • Vi har kraftigt begränsat antalet deltagare per gruppträningsklass till 8-12 personer per klass och vi har dessutom infört virtuell träning för att erbjuda dig som har möjlighet att träna på mer lågbesökta tider gruppträning. Samma klasser men med FortGjorts härliga inspiratörer digitalt.

 • Vi har ytterligare förstärkt vår städning på anläggningarna och vi lägger extra stort fokus på extra rengöring av träningsutrustning och kontaktytor som handtag, kranar, bokningsstationerna, vid inpassering och receptionsdisk.

 • Vi uppmanar personal och medlemmar att inte besöka våra gym vid uppvisande av minsta lilla symptom.

 • Vi uppmanar att Dig vara extra noga med handhygien och tvätta händerna noga med tvål och vatten både före, under och efter ditt träningspass.

 • Vi uppmanar medlemmar att hålla avstånd till varandra i köer, gruppträningspass och i gymmet. Varannan konditionsmaskin är avstängd/ska hållas tom för att skapa gott utrymme mellan tränande.

 • Vi uppmanar att byta om hemma före och efter träningen.

 • Vi har infört onlineträning för dig som är medlem.

  Har du fler förslag på åtgärder som ytterligare skulle kunna trygga din träning är vi tacksamma för att du delger oss dem. Det är bara TILLSAMMANS vi kan ta oss igenom detta.   

Allmänna riktlinjer

 • Känner du dig frisk? Välkommen in och träna! Träning är bland den bästa immunförsvarsstärkande åtgärden du kan boosta dig själv med!
 • Inled och avsluta alltid ditt träningspass med att tvätta händerna och tvätta gärna händerna även under träningspasset.
 • Försök att alltid hålla minst 2 meter i avstånd till närmsta medtränande eller vår personal.
 • Känner du av minsta symptom? Stanna hemma till och med två dagar efter att du är symptomfri. Insjuknar man på gymmet ska man gå hem direkt.
 • Undvik att byta om i omklädningsrummen. Byt om hemma före och efter träningen.
 • Tänk på att hålla avstånd i köer, på gruppträningspass och när du tränar i gymmet.
 • Drick vatten ur din vattenflaska och dela inte vattenflaska med någon annan.
 • Gör rent redskap, maskiner och utrustning med avsedd sprayflaska extra noga.
 • Undvik att röra vid ansiktet och ögon.
 • Undvik kontakt med sjuka människor.

Tillsammans tar vi oss igenom även detta!