Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter hos Energi Träningscenter
Energi Träningscenter i Sverige AB, Org nummer 556762-2435
Gamla Kungsvägen 54, 54132 Skövde är personuppgiftsansvarig
Energi Träningscenter i Sverige AB har som ändamål att bedriva gym och gruppverksamhet för privatpersoner och företag.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att vi ska kunna bedriva vår verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål inom bolaget som är kopplade till den verksamhet som vi bedriver. För att vi ska kunna hjälpa dig som kund på bästa möjliga sätt sparar vi uppgifter såsom, personnummer, mail, telefonnummer, adress och av intresse om du har någon skada som din personliga tränare behöver veta om för din träning och säkerhets skull.
Energi Träningscenter i Sverige AB behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter, boka gruppträning, kommunicera med medlemmar, hantera medlemsrelaterade ekonomiska problem (medlemsavgifter, kontonummer för autogiro m.m).
Bolaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Medlemskapshantering
 • Administration av medlemskap
 • Deltagande i gruppträning på våra anläggningar
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlem via post och mail.
 • Besök på vår hemsida.
 • Publicering av material på hemsidan och andra sociala medier.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer att delas med de parter (personuppgiftsbiträden) som är berörda för att vi ska kunna hjälpa dig som kund hos oss så bra som möjligt. Ingen som inte har något relevant att göra med dig som kund och dina uppgifter kommer att ha tillgång till dina uppgifter.
Om vi genom mail kommunicerar med annan part om dig som kund för att lösa eventuella problem, kommer dessa omedelbart att raders efter ärendet är löst. Personuppgifterna kommer inte att delas med ett annat land än Sverige.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Hantering av medlemmar och villkor - Avtal
Rättigheter kring uppsägningar och liknande - Avtal
Sparande av personuppgifter en längre tid - Intresseavvägning

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter raderas per automatik ur våra medlemsresgister 12 månader efter avslutat medlemskap. Vill du som medlem att dina uppgifter skall raderas tidigare än så kan du alltid kontakta oss så tar vi bort dem manuellt.
Har du under din medlemsperiod dragit på dig skulder eller på något sätt inte fullbetalt det som är avtalat kommer du att ligga kvar i våra system så att vi kan plocka fram dina uppgifter tills det är fullbetalt.

Vilka rättigheter har du som kund hos oss?

Du som kund hos oss har flera rättigheter som vi vill att du ska känna till.
Du har rätt att när som helst be om att få veta vilka uppgifter vi har sparade på dig och varför. För eventuella ytterligare kopior som du begär får bolaget ta ut en rimlig avgift som avser administrativa kostnader som det kan medföra oss.
Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller i ditt tycke är missvisande. Många av uppgifterna i våra register kan du själv uppdatera via din medlemssida.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad, få bli anonym i våra system:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas på sådant vis
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet såsom skyddad identitet.
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil. Dess målsman kan när som be om att ta bort dessa
 • Om uppgifterna är felaktiga och du har bett om rättelse, har du möjlighet att under denna tid begära begränsad anvisning av personuppgifterna.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande som vi tar för att vad vi anser kunna hjälpa dig som kund på bästa sätt, profilering och invända mot direktmarknadsföring.
Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling av dina uppgifter.
Detta kan dock medföra att vi inte längre kan hjälpa dig som kund på det sättet vi arbetar och vill.
Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende företagets behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om hur vi arbetar med GDPR är du varmt välkommen att besöka oss under bemannade
öppettider.